O Funduszach
Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium EnterprisesWspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nowatorską formą pomocy oferowaną mikro i małym przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Inicjatywa JEREMIE pomaga w dostępności do kapitału polegającą na zaoferowaniu im kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej takich jak pożyczki czy poręczenia.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa CONTACT