Partnerzy

Lista Instytucji Finansowych współpracujących z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym SA

 

L.p.

Nazwa Instytucji Finansowej, z którym zawarto Umowę

1.

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

 

2.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

 

3.

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

 

4.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

 

5.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla w Dzierzgoniu

 

6.

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

 

7.

Bank Spółdzielczy w Prabutach

 

8.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa CONTACT